Już wkrótce

Dni 00
Godzin 00
Minut 00
Sekund 00

O Nas

„Mega Zlot” to dla fanów marki Honda wyjątkowe wydarzenie, cyklicznie organizowane z okazji rozpoczęcia sezonu motoryzacyjnego. Co roku przyciąga do Siedliska Janczar kilkuset zapaleńców motoryzacyjnych wraz z ich projektami. Poznasz tu wiele wartościowych osób z którymi będziesz mógł się wymienić cenną wiedzą. Zapewniamy niesamowitą atmosferę, zabawę oraz masę konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Na to wszystko pracujemy nieprzerwanie od kilku lat. Serdecznie zapraszamy.
Mega Zlot Info 1
300+ Samochodów Niesamowite, niepowtarzalne projekty które, przybywają z całego południa Polski i nie tylko.
8+ Godzin Kilkanaście niezapomnianych godzin wypełnionych atrakcjami, konkursami i całonocną imprezą.
700+ Osób Wiele niesamowitych osób z którymi można dzielić się wiedzą na temat naszej wspólnej pasji.
Mega Zlot Info 2

Harmonogram Zlotu

Zapoznaj się z harmonogramem zlotu i dołącz do nas już od godz. 10.00! Przygotowaliśmy wiele ciekawych atrakcji i bogaty program sceniczny! Kwiecień 19, 2020
10:00 - 12:00 Otwarcie bram zlotu i wjazd uczestników
12:00 - 12:30 Oficjalne rozpoczęcie i przywitanie uczestników
12:30 - 17:00 Konkursy i atrakcje dla uczestników
17:00 - 18:00 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
18:00 - 00:00 Party & Grill

Rejestracja

Każdy kierowca, który chce wjechać samochodem marki Honda na teren Zlotu jest zobowiązany do wysłania zgłoszenia poprzez poniższy formularz. Jeśli posiadasz konto na forum podaj nam swój nick pod którym jesteś zarejestrowany.
* Wszystkie pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Kliknij lub przeciągnij plik do tego obszaru, aby go przesłać.
1. MEGA ZLOT 2020 jest imprezą zamkniętą nie komercyjną organizowaną przez Honda Podkarpacie na terenie ośrodka „Siedlisko Janczar” w Pstrągowej zwana dalej Imprezą lub Zlotem.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które uczestniczą w Zlocie. Za akceptację regulaminu uważa się nadesłanie zgłoszenia rejestracyjnego jak również sam pobyt na terenie Zlotu. Regulamin wręczany jest dla każdego kierowcy, przy bramie wjazdowej, który ponadto zobowiązany jest do zaznajomienia z tymże regulaminem osób z nim towarzyszących.
3. Biuro Imprezy będzie czynne w trakcie trwania w „namiocie organizatorskim”.
4. Wjazd na teren ośrodka pojazdem jest rejestrowany i możliwy wyłącznie po wcześniejszym nadesłaniu zgłoszenia rejestracyjnego, akceptacji zgłoszenia przez organizatora oraz opłaceniu składki wjazdowej.
5. Wejście na teren ośrodka dla osób towarzyszących oraz innych niż wystawcy pojazdów jest możliwy po opłaceniu biletu wejściowego.
6. Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej: www.hondapodkarpacie.pl innych wskazanych przez organizatora. Zamknięcie listy zgłoszeń nastąpi nie później niż do 12/04/2020. Jednocześnie organizator w szczególnych przypadkach zastrzega możliwość rejestracji uczestników w terminie późniejszym.
7. Wszystkie osoby przebywające na terenie zlotu mają obowiązek umieszczenia na nadgarstku opaski biletowej, która jest potwierdzeniem dokonania zapłaty za uczestnictwo w imprezie.
8. Liczba zgłoszeń na Zlot jest ograniczona do 350 pojazdów. O kolejności akceptacji zgłoszeń decyduje organizator.
9. Organizator ma prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyn.
10. Potwierdzeniem uczestnictwa w Zlocie dla wystawców pojazdów jest dokonanie wpłaty na numer konta wskazany przez Organizatora wraz z potwierdzeniem przyjęcia zapisu.
11. Zwrot wpisowego oraz opłat może nastąpić wyłącznie w przypadku odwołania Imprezy lub w przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia przez organizatora. W innych przypadkach wpisowe i inne opłaty nie będą zwracane.
12. Wjazd na teren Zlotu osoby niepełnoletniej jest możliwy tylko z pełnoletnim opiekunem, z zastrzeżeniem, że opiekun bierze za osobę niepełnoletnią pełną odpowiedzialność.
13. Organizator zastrzega możliwość dowolnego ustawienia pojazdów w miejscach do tego wydzielonych mając na względzie szybkość rozlokowania pojazdów, stan wizualny pojazdów oraz zachowania dostępu do szlaków komunikacyjnych.
14. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu Zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników, i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.
15. Organizatorzy Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie Zlotu.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie oraz przebiegu Imprezy bez podania przyczyny.
17. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na Zlocie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania Zlotu.
18. Wszyscy uczestnicy Zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatorów Zlotu lub Służby Porządkowe.
19. W związku z klauzulą w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Komunikacyjnego wyłączającą odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej oraz AutoCasco za wszelkie szkody w mieniu wyrządzone przez pojazdy Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takiej sytuacji poszkodowany winien dochodzić swoich praw bezpośrednio u sprawcy szkody.
20. Uczestnicy, którzy dobrowolnie uiścili wszelkie opłaty związane z pobytem na terenie zlotu, mają prawo do przebywania na jego terenie, korzystania z zapewnionego zaplecza sanitarnego oraz udziału w konkursach i zabawach oraz wieczornej imprezie integracyjnej.
21. Uczestnicy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów związanej z formalnym pobytem na terenie Zlotu. Wszelkie uwagi oraz wnioski należy składać w Biurze Imprezy.
22. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.
23. Uczestnicy przebywający na Zlocie w towarzystwie zwierząt zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem środków bezpieczeństwa. Jednocześnie odpowiadają oni za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych.
24. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Zlotu.
25. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 12. niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników Zlotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania Zlotu. Za jakiekolwiek dewastacje mienia do odpowiedzialności zostaną pociągnięci przez Organizatora uczestnicy, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie udziału w dewastacji. Na partycypację w kosztach dewastacji każdy uczestnik zgadza się dobrowolnie, akceptując obowiązujący regulamin.
26. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 8 wnoszenia na teraz Zlotu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Wszelka sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się za pośrednictwem ośrodka „Siedlisko – Janczar”.
27. Na terenie Zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów, “palenia gumy”, itp..
28. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę której stan wskazuje iż jest pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia, lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia lub mienia pozostałych uczestników Zlotu.
29. Na terenie Zlotu i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.
30. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora Zlotu, który może wydać oddzielne instrukcje uzupełniające.
31. Decyzja organizatora Zlotu jest decyzją ostateczną.
32. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sponsorzy i partnerzy

Oto lista naszych sponsorów oraz partnerów, którym serdecznie dziękujemy. Jeżeli chciałbyś dołączyć do grona sponsorów, zapraszamy do kontaktu!
Sponsor Targum
Sponsor Kolaczek Honda
Sponsor MTuning
Sponsor Premio
Sponsor Sylveco
Sponsor Janczar
Sponsor Jarusnet
Sponsor Turbowroks
Sponsor Honda Team Kraków
Sponsor Prohurt
Sponsor GitCars
Sponsor Odjazdowe Naklejki
Sponsor Lemonade Studio
Sponsor Carwash
Sponsor UTC

Kontakt

Jeżeli masz jakieś wątpliwości, uwagi, pytania śmiało skontaktuj się z nami. Poniżej również znajdziesz informacje związane z dojazdem na Mega Zlot 2020, kliknij w mapę!

Adres dojazdu

Siedlisko Janczar
Pstrągowa 815
38-121 Pstrągowa

Prosimy zwrócić uwagę na trasę dojazdu aby prowadziła ona od strony Pstrągowej! Droga od drugiej strony jest nieprzejezdna!